Какво е Младежка статистическа академия?

Младежката статистическа академия стартира през 2022 г. като проект в подкрепа на статистическата грамотност сред младежите. Учители, преподаватели и представители на бизнеса, убедени в необходимостта младите хора да се ориентират в морето от информация, което ги залива, и в ценността на уменията за работа с официални източници и статистически данни, ще предлагат и реализират нестандартни инициативи, които ще накарат статистиката да звучи разбираемо. Инициативите са насочени към три възрастови групи – 5-и – 7-и клас, 8-и – 12-и клас и студентите.

Нашата цел:

Да повишим статистическата култура на учениците и студентите чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката; да се използват иновативни методи за популяризиране на статистиката и да се насърчи работата в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Да разкрием потенциала на младежите и да им помогнем да формират качества и умения, необходими и полезни за реализацията им в съвременния свят, заливан от данни.

Инициативите на Младежката статистическа академия се подготвят и реализират от висококвалифициран екип от педагози, действащи управленци и анализатори от бизнеса и администрацията. Всяка една цели постепенно надграждане и оценяване на придобитите знания и практически умения на младежите.