Национален Статистически Институт

Националният статистически институт (НСИ) осъществява статистическа дейност, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма. Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

През последните години НСИ полага усилия за повишаване на статистическата грамотност и осъвременява начините за разпространение на статистиката, като използва и социални мрежи, игри и интерактивни методи на представяне на данни.

Научете повече за НСИ: https://www.nsi.bg/bg

_________________