Александър Найденов

Ако накратко трябва да се представя – аз съм преподавател по статистика, дейта майнинг и иконометрия в катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС-София. Също така съм консултант в сферата на анализа на данни, приложението на специализирания статистически софтуер, онлайн проучванията и статистическата методология. Не на последно съм горд участник в инициативите на колегите от НСИ за вдъхновяване на младежите по отношение на статистическата философия и грамотност.

Повече информация за мен може да откриете в LinkedIn профила ми:

https://bg.linkedin.com/in/alexander-naidenov-ph-d-32649860

Анастасия Бонева

Накратко за мен: По професия съм икономист и съм изпълнителен директор на печатница “Образование и наука” ЕАД към Министерство на образованието и 
науката.

Елена Ингилизова

За мен накратко: oт четири години съм учител по икономически предмети в Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София. Имам и опит като счетоводител и анализатор на финансови данни в частния сектор, преди идеализмът и вярата ми в ролята на образованието (и особено средното професионално) да ме тласне към “невъзможната” учителска професия. Няма да крия, че по-задълбоченият ми интерес в полето на статистиката, боравенето с и представянето на статистическа информация е всъщност плод на чудесните инициативи, които екипът на НСИ предлага за ученици! Благодарение на тях, в краткия си опит осъзнах колко голям проблем имат младите хора да се ориентират в цялото море от информация, което ги залива, и колко ценно е да се развиват уменията за работа с официални източници и статистически данни във възможно най-ранен етап. Но същевременно, за жалост, придобиването на тези умения не е заложено в достатъчна степен в обучението. И се надявам, че чрез подобни инициативи бихме могли да подобрим ситуацията. 🙂

Жаклин Панайотова

Ето няколко думи накратко за мен : доктор по физикохимия (чрез методите на компютърните симулации съм изследвала полимерни стопилки, нано-капки, фазови преходи и др. в ИФХ БАН, 2000-2010), по настоящем съм разработчик на справки и анализи във фирма предоставяща софтуер за различни финансови институции (2010-досега). Имам дългогодишна мечта за създаването на атрактивни практики в средното образование свързани с повишаването на грамотността на младите хора по отношение на възможностите, които дават компютърните симулации и статистическите методи.

Ирен Барева

Накратко за себе си мога да кажа, че и интересите, и професията ми са със сферата на изкуствата и творчеството. Занимавам се с графичен дизайн, и когато се отдаде щастлива възможност  –  с илюстрация. За кратко, заедно със сестра си, съм водила и курс за деца в сферата на приложните изкуства. Беше много удовлетворяващо и изпълнено със смисъл преживяване.
Това, което ме свърза със статистиката е, участието ми в екипа, който подготвя статистическите изложби на открито от 2020 година. За мен беше доста интересен и обогатяващ опит, а също и предизвикателство, да представя визуално данни, така че да бъдат атрактивни и достъпни за широката публика, това да съчетая две на пръв поглед несъвместими сфери – точна наука като статистиката, и визуалното изкуство на дизайна.

Мариян Дончев

Накратко за мен: работил съм 6 години в отдел „Нефинансови национални сметки“ в НСИ – на жаргон: отделът за изчисляване на “БВП-то” и някои други основни макроикономически показатели. Благодарение на екипа и работата ми там получих “стат закваската”, макар и да не бях влезнал с чисто статистическо образование. (Стопански факултет към СУ)

В момента работя в сферата на международната търговия (планиране и осъществяване на търговски операции) и, вярвайте ми, прилагам опита и познанията си от статистиката в най-неочаквани моменти и ситуации.

Румяна Витньова

Ето и моето представяне – аз съм преподавател по икономически дисциплини в СУ „Козма Тричков“ в гр. Враца. Също така съм част от фондация „Инициатива за финансова грамотност“, обучител на учители и докторант по финанси в СА „Д. А. Ценов“- Свищов. Съавтор съм на няколко ръководства и помагала в сферата на финансовата грамотност и предприемачеството. Въведох и учебен предмет „Финансова грамотност в българското училище“ с програми за V – X клас. И не на последно място, много съм добра във вдъхновяването на ученици за участие в различни развиващи дейности и конкурси, включително в инициативите на НСИ по отношение на статистическата философия и грамотност.

Това, което ме свърза с летящ старт и дългосрочно със статистиката е именно желанието и мотивирането на учениците ми да участват в  последния конкурс за статистически плакат, които даже станаха трети в света.

Стоян Делибалтов

Накратко за мен: завършил съм специалност “Физика” в Университета в Благоевград. От 1993 г. се занимавам с частен бизнес в областта на информационните и комуникационни технологии, софтуер и дигитален маркетинг.

В момента работя основно в областта на дигиталния маркетинг – изграждане на уебсайтове, реклама в социалните мрежи, създаване на платформа за онлайн обучения и мн. други дейности.

Извършвам бизнес консултации и оптимизиране на процесите в организациите. Занимавам се и с разработка и внедряване на софтуер за управление на продажби в търговски обекти.