04.10.2022г. Ново анкетно проучване с участието на МСА

За втори път през тази година Младежката статистическа академия (МСА) си партнира с Националния статистически институт (НСИ). Млади представители на академията участваха в проведеното анкетно проучване за нагласите на гражданите по отношение на официалната статистика и ползата от статистическата информация по време на изложбата „Статистика за всеки“ в София в началото на септември. По предварително изготвен времеви график столичани и гостите на града бяха помолени да вземат участие в анкетата, за да се получи обратна връзка за организаторите на този комуникационен канал. С усърдие и отговорност анкетьорите ни интервюираха 986 посетители за 18 дни, обработиха теренния материал и го представиха на НСИ за анализ и изводи. С изпълнението на поставената задача младежите ни натрупват опит в провеждането на статистически изследвания, навлизат в технологичната обработка на данните и напредват в усвояването на професионални умения като статистици. Партньорството с официалната статистика разширява техния кръгозор, помага им да се ориентират в информационния поток от данни и повишава доверието им в продуктите и услугите на НСИ.

15.07.2022г. Екологията в числа

Тази година имаме удоволствието за първи път на Узана поляна да Ви представим Младежката статистическа академия (МСА), която съвместно с Националния статистически институт (НСИ) ще работят за каузата на Феста – за по-чиста и по-зелена България. Благодарим им, че приеха предизвикателството, тъй като в последните години все повече нараства търсенето на качествена и навременна статистическа информация за екологията, и по-точно – информация,която да ни помогне да се справим с процесите по адаптация на важните компоненти на заобикалящата ни природа – вода, почва, въздух, както и да намерим начините за опазването на околната среда. А както знаете, единственият източник на качествена, навременна и достоверна статистическа информация в България е НСИ. И тъй като за нас е важно, при осъществяването на нашите еко дейности, да можем да разчитаме на достоверни данни, да знаем как да ги разграничаваме от фалшивите новини (fake news), за да постигнем най-добри резултати, съвсем естествено се появи това сътрудничество. На щанда на МСА и НСИ ще получите актуална статистическа информация за състоянието на околната среда в България, както и за интересните състезания, които се провеждат сред ученици и студенти, и в които се раздават атрактивни награди. Ще сме Ви благодарни, ако участвате и в анкетата, резултатите от
която ще покажат какво би направил всеки един от нас, за да живеем в една по-чиста България. Анкетата можете да попълните онлайн на следния линк: https://forms.gle/YXxQ5pBGiRcrGbNM или да отговорите на въпросите на нашите сътрудници по време на феста.

30.05.2022г. Споразумение за сътрудничество

На 16 май 2022 г. между Младежка статистическа академия (МСА) и Националният статистически институт (НСИ) бе сключено споразумение за стратегическо партньорство. Двете страни се договориха да работят съвместно при спазването на следните принципи: професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, опазване на статистическата тайна и ефективност на разходите. С богатия си административен и изследователски потенциал НСИ ще подпомага дейността на МСА в работа й по европейските програми и проекти за повишаване на функционалната статистическа грамотност и култура на младите хора. От своя страна МСА ще популяризира сред образователната общност резултатите от наблюденията и изследванията на НСИ, с което ще обогатява каналите за обществена комуникация и достигането на данните на официалната статистика до все по-широка аудитория от потребители на статистическа информация.  Чрез съвместни дейности двете организации ще се грижат за издигането на авторитета на статистиката и нейното задълбочено разбиране.